e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności

Bądź na bieżąco z Kancelarią Prawną Turek & Wspólnicy Sp. z o.o. W dziale aktualności prezentujemy nasze najnowsze publikacje, wywiady oraz informacje dotyczące ewentualnych zmian w działaniach biura. Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Ciebie.

 


 

ROZWÓD — SZYBKO, TANIO I SKUTECZNIE CZY JEDNAK Z PROFESJONALNYM PEŁNOMOCNIKIEM ZA ROZSĄDNĄ CENĘ ? 

Drodzy Państwo,


niniejszym postem chcielibyśmy przestrzec Państwa przed powierzaniem swoich spraw, w szczególności spraw rozwodowych, podmiotom informującym, że pomogą Państwu w sposób szybki, tani i skuteczny. O tym jak wygląda taka szybkość i skuteczność, świadczyć mogą przedstawione poniżej komentarze osób, które z takiej pomocy skorzystały.


Wysokość wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika zależy od stopnia skomplikowania sprawy i jest ustalana z reguły w toku indywidualnej rozmowy z Klientem, po uzyskaniu niezbędnych informacji, pozwalających na uwzględnienie czynności jakie trzeba będzie w toku danego postępowania podjąć. Klienci naszej Kancelarii przed zawarciem umowy na obsługę prawną są w sposób szczegółowy poinformowani o kosztach procesu. Ponadto mają także możliwość zapłaty ratalnej, co powoduje, że nie muszą uiszczać całego wynagrodzenia Kancelarii już przy podpisaniu umowy.


Nie jest też możliwym zagwarantowanie Państwu, że postępowanie rozwodowe zakończy się w określonym terminie, albowiem terminy rozpraw wyznaczane są przez dany Sąd i zależą od obłożenia danego sędziego ilością prowadzonych spraw. Niektóre podmioty reklamują się, że przeprowadzą całe postępowanie w ciągu zaledwie 8 tygodni. Jest to jednak nieco abstrakcja, i chwyt reklamowy mający na celu jedynie przyciągniecie potencjalnego Klienta, który z reguły nie ma pojęcia jak wyglądają postępowania rozwodowe. Nawet bowiem w przypadku rozwodu za porozumieniem stron, gdzie strony są zgodne we wszelkich kwestiach, termin 8 tygodni jest mało realny biorąc pod uwagę choćby sam czas korespondencji pomiędzy sądem a stroną pozwaną (sąd musi wysłać stronie pozwanej odpis pozwu, dając 2 tygodnie na udzielenie odpowiedzi). Z reguły postępowania takie trwają od 3 - 6 miesięcy od dnia złożenia pozwu. W przypadku zaś orzekania o winie, lub gdzie występuje konflikt w związku z pieczą i władzą rodzicielską, to postępowania takie mogą trwać nawet ponad rok.


Podkreślić też należy, że sprawa rozwodowa musi odbyć się przed właściwym Sądem Okręgowym. Zgodnie z art. 41 k.p.c. „Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma — sąd miejsca zamieszkania powoda.” I to Sąd musi wydać stosowne orzeczenie. Nie jest możliwe przeprowadzenie rozwodu bez udziału sądu, co także zdają się sugerować niektóre reklamy.


W postępowaniu sądowym występować w Państwa imieniu może zaś profesjonalny pełnomocnik tj. radca prawny lub adwokat. Nie jest możliwym, żeby reprezentował Państwa np. mediator czy psycholog. Ponadto na etapie sądowym, w momencie kiedy sąd dostrzeże, że w pewnych kwestiach możliwym jest osiągnięcie kompromisu, może skierować sprawę do mediacji. Strony mogą także korzystając np. z pomocy swoich pełnomocników, ustalić pewne kwestie jeszcze przed pierwszą rozprawą. Najczęściej ustalanymi przez nas kwestiami są sprawy dotyczące pieczy nad małoletnimi dziećmi. Wówczas możliwe jest przygotowanie tzw. planu wychowawczego, który jeśli strony będą co do niego w pełni zgodne, zostanie zatwierdzony przez Sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie. W kwestiach dotyczących dobra dzieci zawsze warto szukać kompromisu, aby nie narażać dodatkowo Państwa pociech na stres związany z postępowaniem sądowym. Dzieci i tak bardzo mocno przeżywają już sam fakt rozstania rodziców. Profesjonalny i rozsądny pełnomocnik, nie będzie zatem dążył na siłę do sporu pomiędzy stronami, jeśli będzie widział, że strony są w stanie wypracować porozumienie w kwestiach pieczy nad małoletnimi dziećmi. Nam udało się udało się już wypracować wiele takich porozumień, na czym skorzystały przede wszystkim dzieci.


Należy jednak brać też pod uwagę, że nie zawsze kompromis będzie możliwy do osiągnięcie, a wówczas każdy błąd, może Państwa bardzo słono kosztować i to nie w sensie materialnym. Częstym błędem popełnianym również niestety przez profesjonalnych pełnomocników jest godzenie się na ograniczenie władzy rodzicielskiej reprezentowanego rodzica do wyłącznego wglądu w istotne sprawy dzieci. Jeśli nie ma rzeczywiście ku temu podstaw, takie ograniczenie jest wielce krzywdzącym i niekorzystnym dla tego rodzica, którego władza zostanie w ten sposób ograniczona. Profesjonalny pełnomocnik powinien w taki sposób reprezentować swojego klienta, aby uzyskać dla niego jak najkorzystniejszy rezultat.


Jeśli chcieliby Państwo uzyskać rzetelną i konkretną pomoc prawną w sprawie Państwa rozwodu, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelaria. Jednocześnie informujemy, że w sprawach, które by tego wymagały, mogą Państwo także skorzystać z pomocy współpracującego z nami detektywa.

1
2
3


 

UWAGA !!!
ZMIANY DOTYCZĄCE DZIEDZICZENIA PRZEZ MAŁOLETNICH I NIEGODNYCH DZIEDZICZENIA !!!
 

Zmiana art. 101 KRiO, która wchodzi od 2023-11-15 tj. dodany został :

§ 4. Jeżeli dziecko jest powołane do dziedziczenia wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez rodzica, to czynność polegająca na odrzuceniu spadku w imieniu dziecka przez rodzica, któremu w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, gdy jest dokonywana za zgodą drugiego z rodziców, któremu również w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, albo gdy jest dokonywana wspólnie, nie wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego albo, w przypadkach wskazanych w art. 640(1)ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, sądu spadku — jeżeli spadek odrzucają inni zstępni rodziców tego dziecka. W braku porozumienia rodziców stosuje się przepis § 3.

Zmianie ulega również art. 928 KC [Niegodność dziedziczenia

§ 1. Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:
1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
3) umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Od 2023-11-15 wchodzą w życie dodane:

4) uporczywie uchylał się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową;
5) uporczywie uchylał się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą, w szczególności wynikającego z władzy rodzicielskiej, opieki, sprawowania funkcji rodzica zastępczego, małżeńskiego obowiązku wzajemnej pomocy albo obowiązku wzajemnego szacunku i wspierania się rodzica i dziecka.
§ 2. Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

W razie pytań, czy wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią pod nr. tel. 538 166 433 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

NIE TAKA GMINA STRASZNA!!!

 

Często jest tak, że nasi Klienci mają wyobrażenie, iż jeśli mamy do czynienia z organem administracji publicznej, jednostką samorządu terytorialnego, bankiem itp., to są to podmioty, na których rzecz w niemalże każdej sprawie działa sztab wyspecjalizowanych prawników, i "przeciętny, szary człowiek" nie ma rzekomo szans w starciu z takim podmiotem. Nasz Klient z pomocą naszych prawników, po długiej batalii, udowodnił jednak, że tego typu myślenie może być błędne i, że nie należy się poddawać, a o swoje trzeba zawsze walczyć do końca.


Oczywiście, zanim wdadzą się Państwo w jakikolwiek spór sądowy, najpierw należy dokładnie przeanalizować zarówno stan faktyczny jak i prawny, bowiem proszę pamiętać, że bezpodstawne wytoczenie powództwa, może skończyć się dla Państwa koniecznością poniesienia często niemałych kosztów procesu.

 


 

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA NA NOWYCH ZASADACH

 

Już ponad 2 lata tj. od marca 2020 r. obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Miało być prościej i łatwiej, ale czy tak jest w rzeczywistości ?
 
Poniżej prezentowane postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej uzyskaliśmy dla naszego klienta posiadającego ponad 1,5 mln zobowiązań, w tym w większości pochodzących z prowadzonej przez niego niegdyś działalności gospodarczej.
 
Czy było trudne ?
 
Samo przygotowanie wniosku przy kilkudziesięciu wierzycielach i podobnej ilości dłużników, jest przede wszystkim bardzo czasochłonne i może zająć nawet kilka miesięcy. Sąd rozpatrywał wniosek przez ponad pół roku. Z uwagi, iż wniosek spełniał wszelkie braki formalne sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości.
Inaczej być nie mogło, albowiem obecnie sąd na etapie wydawania postanowienia o ogłoszeniu upadłości, nie bada w ogóle sprawy oraz tego czy zachodzą przesłanki do oddłużenia !!! Mając to na uwadze można rzec z jednej strony, że płyną z tego same plusy, bo sądy, używając kolokwializmu - "klepią postanowienia" pilnując jedynie czy nie ma braków formalnych. Z drugiej jednak strony, obecnie samo postanowienie o ogłoszeniu upadłości, nie gwarantuje już w takim stopniu pełnego oddłużenia jak miało to miejsce na starych zasadach.
 
Czy jest zatem lepiej niż przed zmianami z marca 2020 r. ?
 
I tak, i nie. Jest lepiej przede wszystkim dla Kancelarii (również dla nas, czego wcale nie ukrywamy), które wszem i wobec mogą chwalić się, że "ogłaszają upadłość każdemu dłużnikowi i mają 100% skuteczność".
Gorzej niestety, wygląda to już z perspektywy samego dłużnika. Oczywiście, każdemu dłużnikowi łatwiej jest uzyskać samo postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Pytanie jednak co dalej ?
Na tzw. poprzednich zasadach, po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, dłużnik mógł być niemalże pewien, że zostanie oddłużony, jeśli "solidnie nie nabroił" po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu jego upadłości. Ustalany był plan spłaty (max na 3 lata) i po jego zakończeniu, jeśli upadły bez najmniejszych uchybień się z niego wywiązał, stawał się wolnym od wszelkich wskazanych we wniosku o ogłoszenie upadłości zobowiązań.
 
Obecnie samo wydanie przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości nie gwarantuje oddłużenia. Przesłanki uzasadniające oddłużenie przesunięto bowiem na dalszy etap. Może się zatem zdarzyć, że Sędzia Komisarz na dalszym etapie uzna, iż dłużnik nie zasługuje jednak na oddłużenie i umorzy całe postępowanie, pomimo uprzedniego postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Może także się zdarzyć, że sam plan spłaty zostanie wydłużony aż do 7 lat, co nie zawsze będzie dla dłużnika opłacalne.
 
Czy warto zatem ogłaszać obecnie upadłość ?
 
Wszytko zależy od naszej sytuacji życiowej. Za każdym razem, przed podjęciem takiej decyzji powinniśmy dokładnie wszystko przeanalizować i przeliczyć. Sprawdzić czy może część zobowiązań nie uległa już przedawnieniu. Oczywiście jeśli znajdujemy się w sytuacji z której nie widzimy już jakiegokolwiek innego wyjścia, upadłość może okazać się dla nas zbawienna. Nie podejmujmy jednak decyzji pochopnie, abyśmy jej nie żałowali i nie byli zmuszeni np. cofnięcia wniosku co czasami także ma miejsce.
 
Nasza Kancelaria specjalizuje się w postępowaniach upadłościowych, w związku z czym gdyby potrzebowali Państwo naszej pomocy, zapraszamy do kontaktu:
tel. 538 166 433
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

skan-1

skan-2

Mec. Jarosław Litwin wygrywa własną sprawę z Tauronem

 

 

 

Mec. Jarosław Litwin wygrywa własną sprawę z Tauronem, pokazując tym samym kolejny raz, że zupełnie błędna pozostaje często spotykana opinia, jakoby z dużymi spółkami nie dało się prowadzić równorzędnej "walki" i jej wygrywać.

Dla wyjaśnienia:

-powód (tj. wnoszący pozew) - Jarosław Litwin,
-pozwany - Tauron,
-apelację składał Tauron,
-apelacja została oddalona po rozpoznaniu sprawy przez Sąd II Instancji.

wyrok-so

 

 

Upadłość konsumencka i firm – jak uzyskać szansę na pełne oddłużenie nawet przy milionowym długu i kilkudziesięciu wierzycielach?

dokumenty na stoleUpadłość konsumencka to procedura, która zyskała na popularności po 2015 r., a więc po wejściu w życie nowych przepisów, które pozwoliły osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej bez ponoszenia olbrzymich kosztów sądowych i bez konieczności wykazywania majątku niezbędnego na pokrycie tych kosztów, nawet na pełne oddłużenie. Do 2015 r. tylko nielicznym i posiadającym odpowiednie środki konsumentom udawało się w pełni oddłużyć, po 2015 r. liczby oddłużonych sięgają tysięcy osób, tym bardziej, że aktualnie o upadłość konsumencką mogą występować również byli przedsiębiorcy i to nawet następnego dnia po formalnym zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie nie trzeba zatem posiadać żadnego majątku, zaś samo złożenie wniosku w sądzie, jeśli wniosek sporządzamy i składamy samodzielnie, to koszt opłaty sądowej, która wynosi zaledwie – 30,00 zł.

Pomocą osobom zadłużonym, w tym także w zakresie prowadzenia postępowań upadłościowych zajmujemy się już dobrych kilka lat. Z naszego doświadczenia skorzystało już też wielu naszych Klientów, którzy dzisiaj cieszą się możliwością normalnego funkcjonowania w społeczeństwie i obrocie gospodarczym. Mając za sobą bagaż doświadczeń wiemy jak skutecznie przeprowadzić postępowanie upadłościowe, ale wiemy także, że nie w każdym przypadku procedura taka będzie dla Państwa korzystna i konieczna. Zanim zatem podejmiemy się pomocy czy to w sporządzeniu wniosku o upadłość, czy też poprowadzeniu całej procedury, analizujemy dokładnie Państwa sytuację. Nietrudno bowiem podjąć pochopną decyzję, która może nam ostatecznie bardziej zaszkodzić niż pomóc.

Wracając jednak do samej procedury upadłościowej, choć mieliśmy już wiele zmian w prawie, ułatwiających konsumentom oddłużenie, to wcale nie jest to takie proste i oczywiste. Pierwszym i jednym z najważniejszych etapów postępowania jest sporządzenie wniosku o upadłość konsumencką. Wniosek składa się wprawdzie na urzędowym formularzu, którego wzór można znaleźć na stronach sądów czy www.gov.pl, teoretycznie więc powinno stanowić to spore ułatwienie. To jednak często tylko w teorii. Należy pamiętać, że wniosek powinien zawierać szereg informacji w tym wskazanie wszystkich wierzycieli o jakich posiadamy wiedzę a także powinien być odpowiednio uzasadniony, tak aby dać Państwu jak największą szansę na pełne oddłużenie. Na zdjęciu prezentujemy też Państwu jeden z wielu wniosków jakie mieliśmy okazję sporządzać. Sporządzony przez nas wniosek, w sprawie, w której dłużnik posiada ponad 50 wierzycieli i ok 2,5 mln długu, składa się z formularza i załączników, które łącznie liczą ok 5000 stron. Wniosek taki przygotowujemy w trzech egzemplarzach, tj. wniosek właściwy dla sądu plus jego odpis, które to składamy w sądzie oraz jeden egzemplarz, który musimy pozostawić dla siebie. Dużym ułatwieniem jest, że nie wszystkie dokumenty załączane do wniosku muszą stanowić oryginały bądź poświadczone ich odpisy. Wnioski przygotowane w sposób niestaranny mogą zostać odrzucone z powodu braków formalnych. Ponadto w przypadku sporządzenia wniosku, w którym nie wykażemy, że zasługujemy na pełne oddłużenie bez ustalania planu spłaty bądź w jego krótszym wymiarze (tj. do 36 miesięcy), będziemy musieli liczyć się z tym, że sędzia – komisarz w najgorszym wypadku może wydać nawet postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego bez oddłużenia naszej osoby. Niestaranne przygotowanie wniosku może ponadto skutkować wydłużonym planem spłaty, który wówczas ustalony może zostać nawet na okres 7 lat, co już samo w sobie powoduje, że ogłoszenie upadłości nie koniecznie będzie dla nas tak atrakcyjne, bowiem po prostu może nam się nie opłacać. Oczywiście to nie tylko samo sporządzenie wniosku decyduje o tym jak potoczy się dalsze postępowanie upadłościowe, ale w głównej mierze decydują o tym okoliczności faktyczne przemawiające za tym czy rzeczywiście na upadłość konsumencką i pełne oddłużenie zasługujemy naszą postawą względem wierzycieli i czy aby np. celowo nie doprowadziliśmy się do własnej niewypłacalności.

 

Jak więc widać, postępowanie upadłościowe nie jest wcale takie proste a uzyskanie pełnego oddłużenia nie jest kwestią oczywistą. Jeśli będą potrzebowali Państwo pomocy czy porady ekspertów, zapraszamy do kontaktu. Wstępnej analizy dokonujemy bezpłatnie w formie e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź telefonicznie – 538 166 433.

Poniżej przedstawiamy też wykaz sądów upadłościowych do których mogą Państwo kierować wnioski o upadłość. Zaznaczamy jednak, że jest to wykaz jedynie orientacyjny w związku z czym celem prawidłowego ustalenia właściwości, prosimy najlepiej o zweryfikowanie informacji m.in. na stronach poszczególnych sądów właściwych dla miejsca Państwa stałego pobytu bądź kontaktując się telefonicznie z biurami informacyjnymi poszczególnych sądów.

 

Wykaz sądów upadłościowych:

 

1) Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103; 15-950 Białystok; www.bialystok.sr.gov.pl

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bielsku Podlaskim, Sokółce, Grajewie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem, Zambrowie, Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku, Wyszkowie, Augustowie, Ełku, Olecku i Suwałkach

 

2) Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24; 43-300 Bielsko Biała; www.bielsko-biala.sr.gov.pl

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych w Cieszynie i Żywcu

 

3) Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Grudziądzka 45; 85-130 Bydgoszcz, www.bydgoszcz.sr.gov.pl

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Inowrocławiu, Mogilnie, Nakle nad Notecią, Szubinie, Świeciu, Tucholi i Żninie

 

4) Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11; 42-217 Częstochowa, www.czestochowa.sr.gov.pl

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Lublińcu, Myszkowie i Zawierciu

 

5) Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, ul. Płk. Dąbka 8-12; 82-300 Elbląg www.elblag.sr.gov.pl

 

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Braniewie, Działdowie, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim i Ostródzie

 

6) Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10; 80-126 Gdańsk, www.gdansk-polnoc.sr.gov.pl

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych: Gdańsk-Południe w Gdańsku, w Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Wejherowie, Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lęborku, Miastku i Słupsku

 

7) Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23; 44-101 Gliwice, www.gliwice.sr.gov.pl

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Tarnowskich Górach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu i Żorach

 

8) Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52 bl. 10; 66-400 Gorzów Wielkopolski, www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Międzyrzeczu, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich i Sulęcinie

 

9) Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18; 58-500 Jelenia Góra; www.jelenia-gora.so.gov.pl

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Bolesławcu, Kamiennej Górze, Lubaniu, Lwówku Śląskim i Zgorzelcu

 

10) Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Adama Asnyka 56a, 62-800 Kalisz; www.kalisz.sr.gov.pl

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Jarocinie, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i Pleszewie

 

11) Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, ul. Lompy 14; 40-040 Katowice, www.katowice-wschod.sr.gov.pl

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych: Katowice-Zachód w Katowicach, w Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i Tychach

 

12) Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 44; 25-312 Kielce, www.kielce.sr.gov.pl

 

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Końskich, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Pińczowie, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach, Staszowie i we Włoszczowie

 

13) Sąd Rejonowy w Koszalinie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Władysława Andersa 34; 75-950 Koszalin; www.koszalin.so.gov.pl

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Białogardzie, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Sławnie, Szczecinku i Wałczu

 

14) Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Przy Rondzie 7; 31-547 Kraków, www.krakow-sr.sr.gov.pl

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Chrzanowie, dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, w Miechowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach, Wieliczce, Gorlicach, Limanowej, Nowym Sączu, Nowym Targu, Zakopanem, Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie

 

15) Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19; 59-220 Legnica; www.legnica.sr.gov.pl

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Głogowie, Jaworze, Lubinie i Złotoryi

 

16) Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy, ul. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego 18; 21-040 Świdnik z siedzibą w Świdniku, www.lublin-wschod.sr.gov.pl

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych: Lublin-Zachód w Lublinie, w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Łukowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach, we Włodawie, w Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu

 

17)Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy, Al. Kościuszki 107/109; 90-928 Łódź, www.lodz.sr.gov.pl

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych: dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach, Zgierzu, Łasku, Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli

 

18) Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3c; 10-165 Olsztyn, www.olsztyn.sr.gov.pl

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Bartoszycach, Biskupcu, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Piszu i Szczytnie

 

19) Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, ul. Ozimska 60 a;45-368 Opole; www.opole.sr.gov.pl

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Brzegu, Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Nysie, Oleśnie, Prudniku i Strzelcach Opolskich

 

20) Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 5; 97-300 Piotrków Trybunalski; www.piotrkow-tryb.sr.gov.pl

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowychw: Bełchatowie, Opocznie, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim;

 

21) Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, al. Kilińskiego 10b, 09-404 Płock ; www.plock.sr.gov.pl

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie i Żyrardowie

 

22) Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań; www.poznan-staremiasto.sr.gov.pl

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Kole, Koninie, Słupcy, Turku, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, w Chodzieży, Gnieźnie, Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Pile, Rawiczu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Trzciance, Wągrowcu, Wolsztynie, we Wrześni i w Złotowie

 

23) Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, ul. A. Struga 63; 26-600 Radom; www.radom.sr.gov.pl

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Szydłowcu i Zwoleniu

 

24) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, ul. Kustronia 4;Rzeszów, www.rzeszow.sr.gov.pl

 

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku, Sanoku, Jarosławiu, Lubaczowie, Przemyślu, Przeworsku, Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach, Strzyżowie, Kolbuszowej, Mielcu, Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

 

25) Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19; 70-952 Szczecin, www.szczecin-centrum.sr.gov.pl

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie, Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie i w Świnoujściu

 

26) Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16; 87-100 Toruń, www.bip.torun.sr.gov.pl

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Brodnicy, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu, Wąbrzeźnie, Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Radziejowie, Rypinie i we Włocławku

 

27) Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10,11; 58-300 Wałbrzych; www.walbrzych.sr.gov.pl

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Dzierżoniowie, Kłodzku, Świdnicy i Ząbkowicach Śląskich

 

28) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A; 00-454 Warszawa, www.warszawa.so.gov.pl/x-wydzial-gospodarczy-ds-upadlosciowych-i-naprawczych.html

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie, dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i w Wołominie

 

29) Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Poznańska 16; 53-630 Wrocław, www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

 

30) Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, PL. Słowiański 12; 65-069 Zielona Góra, www.zielona-gora.sr.gov.pl

sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych w: w Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie, we Wschowie, w Żaganiu i Żarach

 


 

ZMIANY W PRAWIE POWODUJĄCE PROBLEMY Z UZYSKANIEM ROZWODU !!!

pierścionkiSprawy rozwodowe nie należą do najłatwiejszych w szczególności, kiedy strony przerzucają się winą za rozpad związku i nie wyrażają woli rozstania za obopólnym porozumieniem. Nasz ustawodawca w 2019 r. postanowił jeszcze bardziej skomplikować sytuację małżonkom, którzy mają już dość tkwienia w toksycznym związku i położył dodatkowe kłody pod nogi. Jakiego rodzaju są to utrudnienia i jakich kwestii dotyczą, wyjaśniamy na prawdziwym przykładzie z jakim mamy do czynienia.

„Nasza sprawa” przedstawia się następująco. Małżonkowie od kilku lat nie prowadzą już wspólnego gospodarstwa domowego i mieszkają osobno, daleko od siebie. Jedno z małżonków ma już też nowego partnera, z którym zamierza zawrzeć związek małżeński. Nie łączą ich już więc jakiekolwiek więzi. Jedno z małżonków chcąc zatem zakończyć fikcyjny już tak naprawdę związek małżeński, złożyło pozew rozwodowy. Pozew bez orzekania o winie, za porozumieniem stron. Małżonkowie nie posiadają dzieci a zatem odpadają także wszelkie kwestie związane z władzą rodzicielską czy alimentami. Nie posiadają wspólnego majątku. Wydawałoby się zatem, że mamy do czynienia z prostą sprawą, która nie będzie wymagała pomocy ze strony prawnika. Jak się jednak okazało nic bardziej mylnego. W sprawie potrzebny okazał się nie tylko prawnik, ale komornik i detektyw. Co mogło pójść nie tak ? Właściwie to wszystko poszło zgodnie z planem. Pozew złożony, termin rozprawy wyznaczony, strona powodowa stawia się na sali rozpraw. W czym więc rzecz ? Rzecz w tym, że od listopada 2019 r. nasz ustawodawca zlikwidował tzw. fikcję doręczenia. Co to oznacza ? Do tej pory było tak, że sąd wysyłał pismo do strony pozwanej wraz z którym przekazywał odpis pozwu i wyznaczał stosowny termin na ustosunkowanie się. To oczywiście nie uległo zmianie. Nie ma też problemu, jeśli pozwany odbiera pismo. Wówczas od jego woli zależy, czy weźmie czynny udział w toczącym się postępowaniu, czy też pozostawi ją własnemu biegowi. Jego wola. Wyrok zaoczny i po sprawie. Gorzej jednak, jeśli pozwany pism żadnych z różnych powodów nie odbiera i np. udaje, że nie mieszka już pod wskazanym adresem bądź rzeczywiście wyprowadził się a nie chce ujawnić swojego nowego adresu. Często też wytaczający powództwo małżonek po prostu nie zna nowego adresu zamieszkania współmałżonka. Takie sytuacje wbrew pozorom zdarzają się dość często w czasach, kiedy powszechna jest tzw. migracja zarobkowa. Taka też sytuacja ma miejsce w naszej sprawie.

Do niedawna taka sytuacja nie stanowiła jednak większego problemu. Jeśli adresat nie odebrał pisma a miał na to dokładnie 14 dni od próby pierwszego doręczenia (po 7 dniach od pierwszej próby doręczenia następowała kolejna próba doręczenia, zaś w ciągu tych 14 dni od pierwszej próby doręczenia pozwany mógł podjąć pismo w placówce pocztowej), zgodnie z tzw. fikcją doręczenia pismo uznawane było za doręczone. Nasz ustawodawca postanowił jednak wprowadzić pewne zmiany i w Kodeksie Postępowania Cywilnego dodał następujący przepis – art. 1391 [Doręczanie pism procesowych przez komornika]

§ 1. Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2 – 31 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

§ 2. Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, o którym mowa w § 1, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6.”

Przepis ten, całą odpowiedzialność za doręczenie pisma pozwanemu przerzuca więc na powoda. Być może przepis ten w niektórych przypadkach można byłoby uznać za słuszny, z pewnością jednak nie w sprawach rozwodowych. Małżonek, który nie wie, gdzie obecnie zamieszkuje pozwany, napotyka bowiem trudności w uzyskaniu rozwodu a tym samym w możliwości np. założenia nowej rodziny. Te trudności na wiele miesięcy mogą niestety pozbawić powoda możliwości uzyskania rozwodu. Szczególnie jeśli bezradny okazuje się także komornik, przez którego mamy doręczyć pozew, a co nie jest wcale rzadkością. Jeśli komornik zawiedzie, możemy ewentualnie sami spróbować wskazać nowy adres zamieszkania pozwanego korzystając np. z pomocy licencjonowanego detektywa, którego raport może stanowić dowód na to, że np. pozwany pod danym adresem zamieszkuje. Detektyw może nam też pomóc ustalić aktualne miejsce zamieszkania pozwanego. Pamiętać jednak należy, że jeżeli sąd zobowiąże nas do doręczenia pozwu pozwanemu to mamy na to krótki, bo zaledwie dwumiesięczny okres, po którego upływie sąd nie może nadać sprawie dalszego biegu. W takiej sytuacji przyjść nam może jeszcze z pomocą art. 144 § 1 k.p.c., który wskazuje, że „Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane (…)”. Co istotne to uprawdopodobnienie choć nie jest dowodem, nie oznacza, że łatwo będzie przekonać sąd, aby ustanowił kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Pewne jest, że nie wystarczy napisać w piśmie procesowym, że np. „nie wiem, gdzie pozwany przebywa” czy ”nie mam kontaktu z mężem i nie znam jego adresu”. Jest to znacznie bardziej złożone. Trzeba podjąć sporo konkretnych działań, aby sąd taki wniosek uwzględnił i wszelkimi możliwymi sposobami spróbować ustalić adres drugiej strony.

Z opisaną wyżej sytuacją, przyszło nam się właśnie zmierzyć. Obecnie będziemy podejmowali czynności zmierzające do ustalenia adresu pozwanego. Jedno jest jednak pewne, gdyby nie zmiany wprowadzone przez naszego ustawodawcę, oboje małżonkowie mogliby już dawno cieszyć się wolnością i skoro nie łączą ich już żadne więzy, rozpocząć nowe życie, założyć nowe rodziny. Oczywiście w większości spraw, oboje małżonkowie biorą czynny udział w postępowaniach i tam ww. problemy w ogóle nie zachodzą, niemniej jednak, przypadek z jakim się spotkaliśmy nie jest wcale przypadkiem odosobnionym, a w przypadku ewentualnego nadużywania przepisów przez np. małżonków, którzy nie chcą rozwodu, może się okazać, że wprowadzone zmiany zamiast upraszczać postępowania i zabezpieczać interesy stron, nie będą spełniać żadnej z tych funkcji a ich stosowanie może wręcz prowadzić do przewlekłości postępowań i obstrukcji wymiaru sprawiedliwości zaś dla stron wiązać się z dodatkowymi kosztami.

W przypadku problemów w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, podziałów majątku, opieki i kurateli, oraz wszelkich innych sprawach prawa rodzinnego, zapraszamy do kontaktu !!!

 


 

Opieszałość organów administracji – rekompensata pieniężna.

skan dokumentuKażdy z nas w swoim życia miał lub prędzej czy później będzie miał do czynienia z machiną urzędniczą. Wszystko idzie gładko, kiedy składamy dany wniosek, przyjmuje go sympatyczna Pani urzędnik i w ustawowym terminie otrzymujemy decyzję, na której nam zależy. Co jednak, jeśli nasze wyobrażenie o terminowości i rzetelności organu odstaje od rzeczywistości a także od tego jak byśmy chcieli, aby było i jak zgodnie z przepisami prawa być powinno ?. Przypominamy, że głównym aktem pranym regulującym podstawowe terminy w jakich organ powinien rozpoznać daną sprawę jest Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z Art. 35 ww. ustawy organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, ponadto zaś niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. Co natomiast najważniejsze to załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Nie każdy organ stosuje się jednak do ww. terminów. Takim organem, z którym najczęściej ostatnimi czasy mamy do czynienia jest Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Latami czekają na decyzję np. cudzoziemcy w sprawach o zezwolenie na pobyt czasowy, coraz częściej zdarza się także, że problemy w wypłatą mają osoby ubiegające się o świadczenia wychowawcze, gdzie zachodzi element transgraniczny tj. np. jeden z rodziców przebywa zagranicą. Opóźnienia w podjęciu przez organ czynności i wydaniu decyzji, nie rzadko sięgają kilku czy kilkunastu miesięcy. Co wówczas możemy zrobić ? Pamiętajcie Państwo, że w takich sytuacjach, przysługują Państwu pewne środki prawne, które należy przedsięwziąć celem wymuszenia na organie wydania decyzji lub innego aktu prawnego. Jednym z takich środków jest tzw. ponaglenie składane do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który rozpatruje Państwa sprawę. Musicie mieć jednak na względzie, że czasami ponaglenia są bagatelizowane przez dany organ. Innym środkiem prawnym, znacznie wg. nas skuteczniejszym, jest złożenie skarg na bezczynność lub przewlekłość organu. Skargę taką składa się do właściwego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu rozpatrującego naszą sprawę. Skarga taka, jak wynika z naszego doświadczenia, często powoduje, że organ przyspiesza swoje działania. Ponadto Sąd rozpoznający skargę, w wydanym przez siebie wyroku zobowiązuje organ do wydania danego aktu prawnego, a kiedy stwierdza, że organ uchybił terminom i miało to charakter rażącego naruszenia prawa, wówczas zasądza na Państwa rzecz także stosowną kwotę pieniężną, mającą na celu zrekompensowanie czasu oczekiwania wynikającego z przewlekłości lub bezczynności. Zdarza się też, że organ w dalszym ciągu pomimo wydania wyroku przez Sąd Administracyjny zobowiązującego do wydania decyzji, decyzji takiej nie wydaje. Wówczas możemy złożyć koleją skargę na niewykonanie wyroku a finalnie dochodzić stosownego odszkodowania na drodze cywilnoprawnej.

Poniżej prezentujemy jeden z wielu wyroków jakie nasi prawnicy uzyskują działając a Państwa imieniu.

W razie gdyby potrzebowali Państwo naszej pomocy, zapraszamy do kontaktu:

Tel. 538 166 433
E – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

UWAGA!!!
WINDYKACYJNE MOLOCHY NĘKAJĄ NAWET UPADŁYCH PO WYKONANIU PLANU SPŁATY!!!

ikona zakazuZ reguły procedurę upadłościową zalecamy osobom, których zobowiązania są dość znaczne i przewyższają wartość posiadanego przez te osoby majątku. Niejednokrotnie trafiają do nas osoby nieposiadające jakiegokolwiek majątku, zaś posiadające nawarstwiające się latami zobowiązania i w takich przypadkach także warto rozważać złożenie wniosku upadłościowego. Upadłość to dla naszych Klientów najczęściej jedyne rozwiązanie stanowiące ratunek przed całkowitym wykluczeniem społecznym a czasami i bezdomnością. Skutecznie przeprowadziliśmy już wiele postępowań dzięki którym, nasi Klienci mogli powrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie i obrocie gospodarczym.

Co się jednak dzieje, kiedy już skutecznie ogłosimy upadłość, zostanie zatwierdzony plan spłaty, wykonamy go zgodnie z postanowieniem sądu, a tu ni stąd ni zowąd dostajemy nakaz zapłaty wraz pozwem od wierzyciela, którego przecież wskazaliśmy we wniosku upadłościowym lub nowego nabywcy wierzytelności, gdzie nawet nie zostaliśmy poinformowani o zbyciu naszego długu na kolejny podmiot.

Proszę sobie wyobrazić, że takie sytuacje są jak najbardziej możliwe. Mało tego, sami z takimi sytuacjami mieliśmy już do czynienia. Każdy dłużnik, musi mieć bowiem świadomość, że firmy windykacyjne zajmujące się masowym obrotem wierzytelnościami, nie przebierają w środkach i nie zważają często nawet na fakt ogłoszenia przez daną osobę upadłości. Do takich sytuacji z biegiem czasu będzie dochodziło jeszcze częściej, albowiem zmiany jakie wprowadziła zeszłoroczna nowelizacja prawa upadłościowego dość mocno uderzyły właśnie w wielkie „windykatornie”, które często za nic mają sytuację życiową danej osoby a działania tych firm, proszę się nie łudzić i nie dać zwieść ckiwym reklamom np. Kruka, nastawione są jedynie na jak największy zysk.

My wiemy jednak jak postępować z wierzycielami masowymi. Prowadzimy z nimi zarówno spory sądowe, ale także niejednokrotnie negocjujemy Państwa zadłużenia, prowadząc często do rzeczywiście korzystnych dla naszych Klientów ugód. Przestrzegamy jednak przed samodzielnymi negocjacjami tam, gdzie istnieje prawdopodobieństwo przedawnienia Państwa roszczeń. Nieumiejętne rozmowy z wierzycielem mogą bowiem prowadzić do uznania długu w całości, przez co będą Państwo zobowiązani do jego spłaty pomimo, iż wierzyciel nie byłby w stanie go od Państwa wyegzekwować.

Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową i profesjonalną pomoc oraz ochronę prawną we wszelkich sporach z wierzycielami masowymi.

Zapraszamy do kontaktu: tel. 538 166 433 lub e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.